energeticky-usporne-osvetleni

Veřejné osvětlení

Ve většině měst, obcí ale i v řadě průmyslových areálů na území České republiky je stav soustavy veřejného osvětlení ( nebo osvětlení obecně ) takový, že se vyznačuje značnou energetickou náročností, neplňuje základní požadavky platných norem nebo je v dokonce havarijním stavu po konstrukční stránce. Opomineme-li ekonomickou a ekologickou stránku věci pak tento stav sebou nese řadu dalších zejména bezpečnostních rizik. Naše společnost se intenzivně podílí na pomoci při nápravě takovéhoto stavu.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že snahy obcí, měst nebo soukromých subjektů naráží především na problém finanční náročnosti investice spojené s příslušnou rekontrukcí, zajišťuje naše společnost komplexní řešení diskuované problematiky včetně řešení finančních aspektů. Jako řešení nabízíme pomoc při využití připravovaných nebo očekávaných podpor z jednotlivých operačních programů, financování a provoz formou přenesené správy či formou PPP projektů. Naše společnost tak zajišťuje dodávky rekonstrukcí a výstavby soustav veřejného osvětlení tzv. „na klíč“ vždy podle individuálních potřeb zákazníků a zejména se zřetelem na :

 • zásadní snížení spotřeby elektrické energie
 • maximální účinnost, životnost a poměr cena/úspora
 • garance kvality
 • ochrana životního prostředí
 • dimenzování světelné soustavy dle platných norem

 

Poskytujeme rozsáhlé spektrum služeb:

 • zpracování pasportu veřejného osvětlení pro evidenční a dotační účely
 • zpracování energetického auditu dle dané normativy
 • vypracování projektové dokumentace
 • vypracování generelu soustavy veřejného osvětlení na púožadovanou dobu
 • inženýrskou činnost, technické řešení stavby, organizace výběrových žízení
 • dodávky a realizace projektů osvětlovacích soustav
 • poradenské služby
 • dotační servis

 

 

K realizaci této činnosti naše společnost neustále sleduje aktuální trendy jak technologické, tak finanční včetně monitoringu dotačních titulů. Výsledkem je pak výstavba nových celků veřejného osvětlení nebo rekonstrukce stávajících soustav s použitím nejmodernějších technologií a s optimálním poměrem investice-úspora-životnost s minimálními nároky na rozpočet zákazníka.